องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการความรู้ (KM)
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 30 คน
เดือนนี้ 103 คน
ปีนี้ 234 คน
ทั้งหมด 234 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (13.07.2016)


  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
       - เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกทีควร

- เป้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครอง นักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน

- เป็นกิจกรรมที่ส่งเส...
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘...
  Bike for dad
  โครงการวันลอยกระทง
  โครงการ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558
  โรงกรองน้ำ อบต.บางพลับ พร้อมบริการ
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙
  โครงการบริการแบบบูรณาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาช...
  โครงการ ถัก ทอ ปอ ปั้น
  โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา มหาราชินี ประจำปี ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานส่วนตำบล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Dad
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.