องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การจัดการความรู้ (KM)
ข้อมูลเผยแพร่
โครงการส่งเสริมความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บางพลับ
งานร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2555

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการวันผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
                      วันที 13 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษ...
 
  โครงการวันผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำป...
  ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ..ยิ้ม..เคลื่อนที่
  โครงการรู้กฎลดอุบัติเหตุ 2560
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเ...
  โครงการฝึกอบรมชุมชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน ป...
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘...
  Bike for dad
  โครงการวันลอยกระทง
  โครงการ ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานส่วนตำบล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
เพลงปั่นจักรยาน Bike for Dad