องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะ"แยกขยะก่อนทิ้ง” รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดการใช้พลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2562


7 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางพลับ  ดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างพลังชุมชนเพื่อลดปัญหาขยะ"แยกขยะก่อนทิ้ง” รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดการใช้พลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2562 ตามหลักการ 3Rs หรือ 3ช ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางพลับ   เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกขยะก่อนทิ้ง” ในเรื่องการคัดแยกขยะ วิธีการลดปริมาณขยะ โดยใช้กิจกรรมสันทนาการเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนเข้าใจเพิ่มขึ้น ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมนี้เวียนไปในพื้นที่ตำบลบางพลับต่อไป