องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปี 2562


องค์การบริหารส่วตำบลบางพลับ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปี พ.ศ.2562