องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมหน่วยงาน องค์กร กลุ่ม ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


          ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานราชการ องค์กร กลุุ่ม เพื่อไปดำเนินการ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
           บัดนี้ หน่วยงาน องค์กร กลุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการตามที่คณะกรรมการกองทุุนพิจารณาอนุมัติงบประมาณไปแล้ว