องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปของตำบล

             องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสองพี่น้อง  ห่างจากอำเภอ

สองพี่น้องใกล้ที่สุด  ๒.๔   กิโลเมตร  ไกลที่สุด ๑๔.๐ กิโลเมตร  เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๓.๓๗  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๑๔,๖๐๖  ไร่  มีอาณาเขตดังนี้

 

             ทิศเหนือ                   ติดต่อกับตำบลวัดโบสถ์                    อำเภอบางปลาม้า               จังหวัดสุพรรณบุรี

                                                ติดต่อกับตำบลบางใหญ่                     อำเภอบางปลาม้า                จังหวัดสุพรรณบุรี

             ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลบ้านกุ่ม                       อำเภอสองพี่น้อง                จังหวัดสุพรรณบุรี

                                                ติดต่อกับตำบลต้นตาล                        อำเภอสองพี่น้อง                จังหวัดสุพรรณบุรี

             ทิศใต้                         ติดต่อกับตำบลบ้านต้นตาล                อำเภอสองพี่น้อง                จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดต่อกับเทศบาลตำบลสองพี่น้อง  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

             ทิศตะวันตก             ติดต่อกับตำบลศรีสำราญ                   อำเภอสองพี่น้อง                จังหวัดสุพรรณบุรี

                                                ติดต่อกับตำบลหัวโพธิ์                       อำเภอสองพี่น้อง                 จังหวัดสุพรรณบุรี

 

                      ตำบลบางพลับมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง   ในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมถึง ในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมขังนาน  ๓-๔  เดือน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม  คือ ทำนาข้าวและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลา)  ปลูกผักน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด  เป็นต้น มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ ลำคลองสองพี่น้อง  หนองน้ำธรรมชาติหลายแห่ง   

[ ดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่นี่ ]