องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจ

                      อาชีพ  ประชากรในเขตตำบลบางพลับ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว (ปีละ ๒ ครั้ง)  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลา) เลี้ยงเป็ด , ไก่ , ปลูกผักบุ้ง, ผักกระเฉด, ทำไร่นาสวนผสม , ค้าขาย และรับจ้างอื่นๆ เป็นต้น

                              - ปั้มน้ำมันและปั้มก๊าซ                                                   แห่ง

                            - ร้านขายอาหาร                                                                แห่ง

                             - อู่ซ่อมรถยนต์                                                                  แห่ง

                            - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                                                แห่ง

                            - โรงฟักลูกเป็ด                                                                   แห่ง

                            -  เพาะพันธุ์ปลา                                                               แห่ง

                            -  กิจการโรงเรือน                                                              แห่ง

                            -  กิจการวัสดุก่อสร้าง                            -                              แห่ง

                            -  กิจการขายน้ำดื่ม                                                             แห่ง

                            -  กิจการตึกแถวให้เช่า                                                      แห่ง

                            -  ร้านเช่าซีดี                                                                        แห่ง

                            -  โกดังเก็บสินค้า                                                              แห่ง

                            -  ร้านค้าไม้                                                                          แห่ง
                         
  -  ร้านเครื่องเสียง                                                                แห่ง