วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมายเลขทะเบียน กจ 665 สุพรรณบุรี เนื่องจากครบกำหนดระยะเวลาในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ หมายเลขทะเบียน กข 9654 สุพรรณุบรี เนื่องจากรถยนต์เกิดการขัดข้องไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำโครงการลงหินคลุกถนนภายในหมู่บ้านบางคาง หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (รายละเอียดตามแบบและรายการ ของ อบต.บางพลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างจัดทำโครงการลงหินคลุกถนน เริ่มจากสะพานข้ามคลองสองพี่น้อง-บ้านนายนิรุต สัมฤทธิ์สุทธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 40 ที่นั่ง เพื่อรับ-ส่ง เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำเดือน เมษายน 2564 ระยะเวลา 17 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง