องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการความรู้ (KM)

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติตำบลบางพลับ

                      เดิมที่พื้นที่ตำบลบางพลับมีสภาพเป็นที่ลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนามีแม่น้ำ ลำคลองหลายสาย  การเดินทางและการติดต่อสื่อสารใช้แม่น้ำลำคลอง โดยมีเรือเป็นพาหนะ สาเหตุที่มีชื่อว่าตำบลบางพลับ เพราะในพื้นที่มีต้นมะพลับขึ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจะนำเมล็ดของต้นมะพลับไปทำเป็นสีย้อมผ้า ย้อมด้าย หรือย้อมเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ  เพื่อความคงทนไม่ขาดง่าย