องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓


๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" โดยท่านนายกปราศรัย แสวงทรัพย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ของขวัญ ของรางวัล ให้แก่เด็กที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กฯ จากผู้ใหญ่ใจดี ร้านค้า นักธุรกิจ ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้