องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
 


โครงการวันผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562


โครงการวันผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับมีการจัดกิจกรรมดังนี้
          1. จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ
          2. จัดอาหารกลางวันให้ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
          3. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
          4. มอบของรางวัลให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม