องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพจิตอาสาด้านการแพทย์ในกลุ่ม อสม.    สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ร่วมกับคณะทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมความรู้ให้สตรีและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ในวันที่ 12 มิถุนายน  2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการคือกลุ่มสตรี(อสม.)ในเขตตำบลบางพลับ โดยมีนายวิโรจน์  เตียววิไลย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับเป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้เชิญวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้องมาเป็นผู้บรรยาย