องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ขอเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกันดำเนินการแยกขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์


อบต.บางพลับ ขอเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกันดำเนินการแยกขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ โดยดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์ และขยะเปียกในครัวเรือน มีดังนี้ จัดเตรียมภาชนะหรือเศษ วัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติกใช้แล้ว ขนาดของ ภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน เจาะรูหรือตัดภาชนะดังกล่าว ที่ก้นถังแล้วขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะนำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ และเศษหญ้าที่เหลือมาเทใส่ในถังที่ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด จุลินทรีย์ในดิน, ไส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะ ให้กลายเป็นปุ๋ย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณ ขยะเปียก) หากมีกลิ่นเหม็น สามารถเติมน้ำหมัก EM หรือ เอาเศษหญ้าและใบไม้ขนาดเล็ก มากลบผิวชั้นบน เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป