องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถังขยะอินทรีย์แก่ศูนย์เด็กเล็ก


จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กในศูนย์เด็กเล็ก อบต.บางพลับ เรื่อง ถังขยะอินทรีย์และการแยกขยะ