องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา


คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางพลับ เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าจัด เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดท่าจัด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี