องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางพลับ


          กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครง/กิจกรรม ให้แก่หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข ส่วนราชการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน เพื่อนำงบประมาณดำเนินการจัดบริการการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมภาพ และการป้องกันโรค