องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางพลับ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชน โรงเรียนในพื้นที่ และเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลบางพลับ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย