องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบ้ติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 ต.ค. 2563 ]14
2 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2561 ]13
3 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินอุดหนุน)ปีงบประมาณ 2560 [ 22 ก.ย. 2559 ]14
4 แผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 [ 26 ต.ค. 2558 ]13
5 แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจ้ดจ้าง (เงินอุดหนุน) ปีงบประมาณ 2559 [ 26 ต.ค. 2558 ]10
6 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 13 ต.ค. 2557 ]11