องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบต.บางพลับ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย (แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชน) [ 21 ก.ย. 2561 ]237
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนฯ พ.ศ.2560 [ 21 ก.ย. 2561 ]215
3 แบบรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2561 ]222
4 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 20 ก.ย. 2561 ]209
5 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 20 ก.ย. 2561 ]243