องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 28 พ.ย. 2562 ]14
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตำบล ประจำปี ๒๕๖๑ [ 9 พ.ค. 2561 ]12
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) [ 10 พ.ค. 2560 ]13
4 รายงานติดตามแผน 2558 [ 22 มี.ค. 2558 ]13