องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
แผนผังขั้นตอนการทำงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนผังแสดงแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 21 พ.ย. 2561 ]203
2 ขั้นตอนการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร [ 21 พ.ย. 2561 ]207
3 ขั้นตอนการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล (ฟรี) [ 21 พ.ย. 2561 ]201
4 ขั้นตอนการให้บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย และอื่นๆ [ 21 พ.ย. 2561 ]207
5 ขั้นตอนการให้บริการซ่อมแชมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน [ 21 พ.ย. 2561 ]173
6 ขั้นตอนการให้บริการออกใบรับรองสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง [ 21 พ.ย. 2561 ]198