องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
คู่มือการปฎิบัติราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติราชการ อบต.บางพลับ [ 24 ม.ค. 2561 ]212
2 คู่มือการปฏิบัติราชการ [ 20 ก.ย. 2560 ]188
3 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.พ. 2560 ]177