องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
LPA ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ [ 8 ม.ค. 2563 ]61
2 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเอกสารกฏหมายสภาท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2562 ]66
3 ประชาส้มพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 6 ก.ย. 2562 ]61
4 ประชาส้มพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ส.ค. 2562 ]60
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ [ 27 พ.ค. 2562 ]59
6 ประชาส้มพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]60
7 ประชาส้มพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 25 ก.พ. 2562 ]64
8 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 25 ก.พ. 2562 ]63