องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th
 
 
LPA ด้านการบริการสาธารณะ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลหรือสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปี 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]18
2 แผนที่เส้นทางภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2562 ]13
3 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2562 ]13
4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.บางพลับ [ 15 พ.ค. 2562 ]13
5 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 เม.ย. 2562 ]13
6 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย/ภัยแล้ง [ 6 มี.ค. 2562 ]13