องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


แผนยุทธศาตร์ชาติ

    รายละเอียดข่าว

ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๘๐) 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 มิ.ย. 2560