องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง ห้ามจับสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว


      องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ ในการควบคุมดูแลสัตว์นํ้า ในแหล่งนำ้สาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับกำหนด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สามารถควบคุมดูแลให้แหล่งนำ้สาธารณะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์นำ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างสูงสุด    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2562