องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ขุดลอกวัชพืชคลองรางอีแกง(หลังวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง)


        นายชาตรี แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้ดำเนินการประสาน อบจ.สุพรรณบุรี ในการขอสนับสนุนเครื่องจักรกลในการขุดลอกคลองรางอีแกง(หลังวิทยาลัยอาชีพสองพี่น้อง)เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลเข้าออกสะดวกขึ้น เนื่องจากคลองดังกล่าวเป็นเส้นทางน้ำที่เกษตรกร หมู่ที่ ๑,๒ และ๖ ใช้น้ำในการทำการเกษตร

2022-05-20
2022-05-17
2022-05-11
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-13
2022-04-12