องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ภดส 1 ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]13
2 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]11
3 ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 7 ก.พ. 2566 ]8
4 ประกาศ ภดส 3 ประจำปี 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]35
5 3 กลุ่ม ที่ต้องระวังในการใช้กัญชา [ 20 มิ.ย. 2565 ]96
6 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]217
7 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]99
8 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]107
9 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]104
10 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]119
11 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 20 พ.ค. 2565 ]888
12 กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]123
13 ประชาสัมพันธ์ กองช่าง [ 11 เม.ย. 2565 ]149
14 ประชุมชี้แจงเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการประเมิน ITA ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]100
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 17 ก.พ. 2565 ]179
16 การประชุมประชาคม หมู่ 4 [ 10 ก.พ. 2565 ]116
17 การประชุมประาชาคม หมู่ 6 [ 9 ก.พ. 2565 ]115
18 การประชุมประชาคม หมู่ 5 [ 8 ก.พ. 2565 ]114
19 ลงทะเบียนผู้สูงอายุ พิการ เด็กแรกเกิด [ 4 ก.พ. 2565 ]164
20 การประชุมประชาคม หมู่ 3 [ 3 ก.พ. 2565 ]110
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8