องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 124 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]2
2 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 20 พ.ค. 2565 ]2
3 กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]12
4 ประชาสัมพันธ์ กองช่าง [ 11 เม.ย. 2565 ]27
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 17 ก.พ. 2565 ]73
6 การประชุมประชาคม หมู่ 4 [ 10 ก.พ. 2565 ]10
7 การประชุมประาชาคม หมู่ 6 [ 9 ก.พ. 2565 ]9
8 การประชุมประชาคม หมู่ 5 [ 8 ก.พ. 2565 ]11
9 ลงทะเบียนผู้สูงอายุ พิการ เด็กแรกเกิด [ 4 ก.พ. 2565 ]63
10 การประชุมประชาคม หมู่ 3 [ 3 ก.พ. 2565 ]12
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 13 ม.ค. 2565 ]12
12 ภดส 3 ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]119
13 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]94
14 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]118
15 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]111
16 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]112
17 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]114
18 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]109
19 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]104
20 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]107
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7