องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ภดส 3 ประจำปี 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]0
2 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 15 ส.ค. 2566 ]28
3 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 26 มิ.ย. 2566 ]30
4 โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร [ 20 มิ.ย. 2566 ]34
5 ประกาศ ภดส 1 ประจำปี 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]45
6 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.บางพลับ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]48
7 ราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง [ 7 ก.พ. 2566 ]42
8 ประกาศ ภดส 3 ประจำปี 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]71
9 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [ 20 ต.ค. 2565 ]34
10 3 กลุ่ม ที่ต้องระวังในการใช้กัญชา [ 20 มิ.ย. 2565 ]138
11 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]263
12 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]140
13 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]151
14 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]143
15 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]167
16 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 20 พ.ค. 2565 ]3848
17 กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]168
18 ประชาสัมพันธ์ กองช่าง [ 11 เม.ย. 2565 ]202
19 ประชุมชี้แจงเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการประเมิน ITA ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]148
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 17 ก.พ. 2565 ]226
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8