องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 3 กลุ่ม ที่ต้องระวังในการใช้กัญชา [ 20 มิ.ย. 2565 ]43
2 วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]155
3 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]52
4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]53
5 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2565 ]49
6 วินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2565 ]61
7 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [ 20 พ.ค. 2565 ]75
8 กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]67
9 ประชาสัมพันธ์ กองช่าง [ 11 เม.ย. 2565 ]80
10 ประชุมชี้แจงเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการประเมิน ITA ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]47
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 17 ก.พ. 2565 ]119
12 การประชุมประชาคม หมู่ 4 [ 10 ก.พ. 2565 ]69
13 การประชุมประาชาคม หมู่ 6 [ 9 ก.พ. 2565 ]63
14 การประชุมประชาคม หมู่ 5 [ 8 ก.พ. 2565 ]68
15 ลงทะเบียนผู้สูงอายุ พิการ เด็กแรกเกิด [ 4 ก.พ. 2565 ]116
16 การประชุมประชาคม หมู่ 3 [ 3 ก.พ. 2565 ]62
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 13 ม.ค. 2565 ]71
18 ภดส 3 ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]181
19 ประกาศการผลการลดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ [ 8 ต.ค. 2564 ]45
20 การส่งข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]142
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8