องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง ปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 และได้มีสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว ได้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ภายหลังทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับได้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นและได้รับการตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ จึงขอปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงาน และจะเปิดทำการในวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ