องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

 
 
 

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

 เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72110

โทรศัพท์0-3547-2490 โทรสาร 0-3547-2490

 

เว็บไซต์ : www.bangphlab.go.th

Email : saraban_06720714@dla.go.th

 

 
แผนที่อบต.