องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายชาตรี  แย้มบางยาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติฯให้กับ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  โดยสำนักปลัดได้จัดกิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ    เอกสารประกอบ

กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ