องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ กองช่าง

    รายละเอียดข่าว

 

untitled[1] untitled[1]

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

 

                ด้วยขณะนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้ดำเนินการปรับปรุงท่อเมนน้ำประปาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้น้ำได้อย่างสะดวก โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่บริเวณบ้านนายปรีชา สว่างเมือง  ถึงบริเวณบ้านนางสุพรรณณี  โพธิสระ

เริ่มดำเนินการในวันที่  11 เมษายน ๒๕๖๕ กองช่างจะปิดการจ่ายน้ำประปา ขอให้ผู้ใช้น้ำประปา

ในบริเวณดังกล่าวได้เตรียมภาชนะเก็บน้ำไว้ใช้ในระหว่างที่ดำเนินการปรับปรุงท่อเมนน้ำประปา กองช่างโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วโดยเร็ว

 

                ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ กองช่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ