องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมชี้แจงเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการประเมิน ITA ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายพีรวุฒิ โรหิตเสถียร นิติกร อบต.บางพลับ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงฯ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง    เอกสารประกอบ ประชุมชี้แจงเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการประเมิน ITA ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บางพลับ