องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565


วันที่ 29 เมษายน 2565 นายชาตรี  แย้มบางยาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติฯให้กับ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  โดยสำนักปลัดได้จัดกิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

2022-05-20
2022-05-17
2022-05-11
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-13
2022-04-12