องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


กิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565


วันที่ 29 เมษายน 2565 นายชาตรี  แย้มบางยาง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติฯให้กับ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  โดยสำนักปลัดได้จัดกิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

2022-11-03
2022-08-30
2022-07-19
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-20