องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


กิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"


             ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาตรี แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยบูรณาการการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ คณะผู้บริหารฯ จิตอาสา คณะครูและนักเรียน กศน.ตำบลบางพลับ อสม.ตำบลบางพลับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ  และข้าราชการพนักงานส่วนตำบลบางพลับ

2022-05-20
2022-05-17
2022-05-11
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-25
2022-04-13
2022-04-12