องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


จิตอาสา Big Cleaning day โรงพยาบาลสนาม(วัดท่าจัด หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพลับ)


๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายชาตรี แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ นำทีมจิตอาสาตำบลบางพลับร่วมกิจกรรม รBig Cleaning day โรงพยาบาลสนาม(วัดท่าจัด หมู่ที่ ๖ ตำบลบางพลับ) เนื่องจากปิดทำการถาวะ

2022-11-03
2022-08-30
2022-07-19
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-20