องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ปรับปรุงภูมิทัศข้างทางภายในตำบลบางพลับ


                  smileyนายชาตรี  แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนสองข้างทางของทุกหมู่บ้าน เริ่มต้นจากหมู่ที่ ๒ ตำบลบางพลับ เพือประชาชนมีทัศนวิสัยในการขับขี่ ใช้เส้นทางในการเดินทางได้อย่างปลอดภัยลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินyes

2024-03-19
2024-02-07
2024-01-17
2024-01-17
2024-01-16
2024-01-02
2023-12-27
2023-12-15
2023-10-25
2023-07-20