องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ปรับปรุงภูมิทัศข้างทางภายในตำบลบางพลับ


                  smileyนายชาตรี  แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนสองข้างทางของทุกหมู่บ้าน เริ่มต้นจากหมู่ที่ ๒ ตำบลบางพลับ เพือประชาชนมีทัศนวิสัยในการขับขี่ ใช้เส้นทางในการเดินทางได้อย่างปลอดภัยลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินyes

2023-05-11
2023-05-11
2023-05-10
2023-04-30
2023-04-27
2023-04-18
2023-04-18
2023-03-20
2023-03-20
2023-02-17