องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ปรับปรุงภูมิทัศข้างทางภายในตำบลบางพลับ


                  smileyนายชาตรี  แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนสองข้างทางของทุกหมู่บ้าน เริ่มต้นจากหมู่ที่ ๒ ตำบลบางพลับ เพือประชาชนมีทัศนวิสัยในการขับขี่ ใช้เส้นทางในการเดินทางได้อย่างปลอดภัยลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินyes

2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-11
2022-04-29