องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)


smileyกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในวัน เวลา ราชการ สถานที่รับสมัครกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม อบต.บางพลับ

2023-01-03
2022-11-03
2022-08-30
2022-07-19
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09
2022-05-30
2022-05-26
2022-05-26