องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ผู้ว่าราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ อบต.บางพลับ


3 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ตำบลบางพลับ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้มอบสิ่งของและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง สละแรงกายแรงใจ และสละเวลาส่วนตัวในการมาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ตำบลบางพลับ และด่านชุมชน เพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันปีใหม่นี้

2023-07-20
2023-06-26
2023-06-09
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-10
2023-04-30
2023-04-27
2023-04-18
2023-04-18