องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566


                 เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสกสิทธิ์ บุษบา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เรียกประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และพิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน

ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ 

2023-07-20
2023-06-26
2023-06-09
2023-05-11
2023-05-11
2023-05-10
2023-04-30
2023-04-27
2023-04-18
2023-04-18