องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


ประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566


                 เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสกสิทธิ์ บุษบา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

เรียกประชุมสภา อบต.บางพลับ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และพิจารณาขอความเห็นชอบระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน

ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ 

2023-03-20
2023-03-20
2023-02-17
2023-01-03
2022-11-03
2022-08-30
2022-07-19
2022-06-15
2022-06-15
2022-06-09