องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และงานผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายชาตรี  แย้มบางยาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และงานผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อสืบสานประเพณีไทยที่สืบทอดมาแต่่โบราณ และอนุรักษ์วัฒนธรรม และเพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ บุพการี ผู้อาวุโส

2024-06-13
2024-05-31
2024-05-20
2024-05-01
2024-04-29
2024-03-21
2024-03-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07