องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
 


กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลบางพลับ


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลบางพลับ  รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพลับ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (Big Day ) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566  ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7  เข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมรับฟังการบรรยาย ณ บริเวณ วัดบางบอน ช่วงเวลา 13.00 น.  และร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  สส. ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566

2024-06-13
2024-05-31
2024-05-20
2024-05-01
2024-04-29
2024-03-21
2024-03-19
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07