องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

นายชาตรี แย้มบางยาง


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ


โทร.081-944-4642นายประเสริฐ รูปหล่อ
นางชัญญานุช มงคลสังข์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
โทร.092-6924115
โทร.084-3186759
นายบำรุง ศรีทองแท้


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

โทร.089-8222951