องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น.ส.จรินทร ขันทอง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ว่าง -

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

น.ส.พิมพ์อัปสร ดาวเรือง

ผช.จพง.ธุรการ