องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
E-Service


 
 
 
แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าว     
                                               ดาวน์โหลด

เด็กแรกเกิดแบบ ดร.01     
                                               ดาวน์โหลด
เด็กแรกเกิดแบบ ดร.02                                                ดาวน์โหลด
แบบ ศผส.01                                                          ดาวน์โหลด
แบบ ศผส.รับรองบัตรสวัสดิการ                                                          ดาวน์โหลด
แบบรับเงินโอนผ่านระบบ ktb                                                          ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนมอบอำนาจ                                                          ดาวน์โหลด
แบบลงทะเบียนผู้พิการ 2565                                                          ดาวน์โหลด
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ                                                          ดาวน์โหลด
แบบคำร้องทั่วไป                                                          ดาวน์โหลด