องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติตำบลบางพลับ

                      เดิมที่พื้นที่ตำบลบางพลับมีสภาพเป็นที่ลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนามีแม่น้ำ ลำคลองหลายสาย  การเดินทางและการติดต่อสื่อสารใช้แม่น้ำลำคลอง โดยมีเรือเป็นพาหนะ สาเหตุที่มีชื่อว่าตำบลบางพลับ เพราะในพื้นที่มีต้นมะพลับขึ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจะนำเมล็ดของต้นมะพลับไปทำเป็นสีย้อมผ้า ย้อมด้าย หรือย้อมเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ  เพื่อความคงทนไม่ขาดง่าย