องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

                      อาชีพ  ประชากรในเขตตำบลบางพลับ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนาข้าว (ปีละ ๒ ครั้ง)  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลา) เลี้ยงเป็ด , ไก่ , ปลูกผักบุ้ง, ผักกระเฉด, ทำไร่นาสวนผสม , ค้าขาย และรับจ้างอื่นๆ เป็นต้น

                              - ปั้มน้ำมันและปั้มก๊าซ                                                   แห่ง

                            - ร้านขายอาหาร                                                                แห่ง

                             - อู่ซ่อมรถยนต์                                                                  แห่ง

                            - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์                                                แห่ง

                            - โรงฟักลูกเป็ด                                                                   แห่ง

                            -  เพาะพันธุ์ปลา                                                               แห่ง

                            -  กิจการโรงเรือน                                                              แห่ง

                            -  กิจการวัสดุก่อสร้าง                            -                              แห่ง

                            -  กิจการขายน้ำดื่ม                                                             แห่ง

                            -  กิจการตึกแถวให้เช่า                                                      แห่ง

                            -  ร้านเช่าซีดี                                                                        แห่ง

                            -  โกดังเก็บสินค้า                                                              แห่ง

                            -  ร้านค้าไม้                                                                          แห่ง
                         
  -  ร้านเครื่องเสียง                                                                แห่ง