องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 5 ม.ค. 2567 ]2
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 20 ก.ย. 2566 ]2
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 28 ส.ค. 2566 ]2
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 18 ส.ค. 2566 ]3
5 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 มิ.ย. 2566 ]5
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 20 ก.พ. 2566 ]0
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2566 ]60
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 6 ธ.ค. 2565 ]49
9 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ส.ค. 2565 ]101
10 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]126
11 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 26 พ.ค. 2565 ]126
12 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]174
13 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]182
14 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]173
15 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]134