องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]25
2 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]26
3 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]24
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]29
5 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]24
6 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]24
7 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]23
8 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 29 ธ.ค. 2564 ]24
9 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 29 ธ.ค. 2564 ]24
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 8 ส.ค. 2564 ]227
11 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สม้ยท้ี่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ธ.ค. 2563 ]208
12 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 พ.ค. 2563 ]190
13 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2563 ]190