องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 มิ.ย. 2565 ]76
2 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 17 พ.ค. 2565 ]79
3 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 17 พ.ค. 2565 ]80
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรืองเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]113
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรืองเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]112
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ เรืองเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]117
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 ธ.ค. 2564 ]78