องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ประกาศเรียกประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 5 เม.ย. 2567 ]13
2 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 25 ธ.ค. 2566 ]8
3 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 13 ก.ย. 2566 ]9
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 ส.ค. 2566 ]7
5 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 31 พ.ค. 2566 ]9
6 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 17 ก.พ. 2566 ]9
7 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) [ 1 ก.พ. 2566 ]8
8 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]44
9 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]44
10 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]44
11 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]51
12 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]45
13 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]41
14 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัย สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]39
15 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 29 ธ.ค. 2564 ]42
16 ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 29 ธ.ค. 2564 ]47
17 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 8 ส.ค. 2564 ]247
18 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สม้ยท้ี่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 21 ธ.ค. 2563 ]226
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 20 พ.ค. 2563 ]206
20 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 17 ก.พ. 2563 ]212