องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 22 ธ.ค. 2566 ]1
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 12 ก.ย. 2566 ]2
3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 12 ก.ย. 2566 ]2
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 9 ส.ค. 2566 ]2
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 30 พ.ค. 2566 ]2
6 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]2
7 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 8 ก.พ. 2566 ]1
8 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]42
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ส.ค. 2565 ]41
10 ประชาสัมพีันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]56
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมภา อบต.บางพลับ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]137
12 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 20 พ.ค. 2565 ]127
13 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]168
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]162
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 7 เม.ย. 2565 ]166
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]131
17 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]125
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]44