องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bangphlab.go.th

 
 
การติดตั้งป้ายและช่องทางแจ้งเบาะแสการรุกล้ำทางสาธารณะ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 28 พ.ค. 2567 ]0
2 แผนการตรวจสอบการคิดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดรุกล้ำทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต.บางพลับ [ 22 ก.ย. 2566 ]0
3 รายงานการตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบังคัลใช้ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 24 ม.ค. 2566 ]0
4 ประกาศ อบต.บางพลับ เรื่องช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ [ 11 พ.ค. 2565 ]173
5 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 22 เม.ย. 2565 ]0
6 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 2 [ 28 ก.พ. 2565 ]159
7 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นและการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยว [ 28 ก.พ. 2565 ]0
8 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 1 [ 11 ก.พ. 2562 ]172
9 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 3 [ 8 ม.ค. 2562 ]165